Privacyverklaring en cookiebeleid C-Line Beauty

C-Line Beauty verzamelt diverse (persoons)gegevens bij het gebruik van de website www.c-linebeauty.nl en bij haar dienstverlening. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt C-Line Beauty zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). C-Line Beauty heeft als uitgangspunt om nauwkeurig om te gaan met de privacy van bezoekers van de website en bij haar dienstverlening. Deze Privacyverkaring beschrijft het beleid dat C-Line Beauty hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, verstrekken en beschermen van persoonsgegevens (hierna: “Privacyverklaring”).

Persoonsgegevens die wij verwerken

C-Line Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van C-Line Beauty en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of het formulier op de website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Reclame

C-Line kan je via de website op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten, maar dit kan ook gebeuren via sociale media of per e-mail.

Nieuwsbrief

In de toekomst biedt C-Line Beauty een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via c-linebeauty@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van verwerking persoonsgegevens

C-Line Beauty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Automatische gegevensverwerking

C-Line Beauty neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van C-Line Beauty) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens

C-Line Beauty verstrekt geen gegevens aan derden tenzij:

  • Dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening (maar alleen na uitdrukkelijke toestemming)
  • Te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

C-linebeauty.nl maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo wordt het gebruik van de website gemakkelijker gemaakt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

C-Line Beauty gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Deze analytische cookies worden anoniem verzameld en deze maken geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Sociale media

Op www.c-linebeauty staan social media buttons. Door gebruik te maken van deze social media verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens

Beveiliging en bewaartermijn

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing alsmede voor geheimhouding van de gegevens. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op met via c-linebeauty@live.nl.

Over het algemeen bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Website van derden

De privacyverklaring van C-Line Beauty is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. C-Line Beauty kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C-Line Beauty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar c-linbeauty@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klachten

C-Line Beauty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

C-Line Beauty
Provincialeweg 70
5334 JJ Velddriel
06 51 08 76 61
c-linebeauty@live.nl